استخدام کارشناس پشتیبانی و استقرار در تهران

استخدام کارشناس پشتیبانی و استقرار در تهران
  یک شرکت معتبر نرم افزاری در تهران، کارشناس پشتیبانی و استقرار با سابقه فعالیت در واحد پشتیبانی / استقرار شرکت نرم افزاری استخدام می نماید. ایمیل: sales1393a@gmail.com

استخدام کارشناس پشتیبانی و استقرار در تهران

  یک شرکت معتبر نرم افزاری در تهران، کارشناس پشتیبانی و استقرار با سابقه فعالیت در واحد پشتیبانی / استقرار شرکت نرم افزاری استخدام می نماید. ایمیل: sales1393a@gmail.com
استخدام کارشناس پشتیبانی و استقرار در تهران

استخدام جدید

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی و شهر بجنورد | چهارشنبه ۹ تیر ۹۵

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی و شهر بجنورد | چهارشنبه ۹ تیر ۹۵
آگهی های استخدام استان خراسان شمالی و شهر بجنورد (نیازمندی های استخدامی) استخدام در بجنورد, استخدام در خراسان شمالی, استخدامی های بجنورد ,بازار کار بجنورد ,روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی ,آگهی استخدام در خراسان, استخدام خراسان شمالی و بجنورد , بازار کار خراسان شمالی جهت مشاهده کل آرشیو روزنامه های استخدامی استان خراسان شمالی اینجا کلیک […]

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی و شهر بجنورد | چهارشنبه ۹ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان خراسان شمالی و شهر بجنورد (نیازمندی های استخدامی) استخدام در بجنورد, استخدام در خراسان شمالی, استخدامی های بجنورد ,بازار کار بجنورد ,روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی ,آگهی استخدام در خراسان, استخدام خراسان شمالی و بجنورد , بازار کار خراسان شمالی جهت مشاهده کل آرشیو روزنامه های استخدامی استان خراسان شمالی اینجا کلیک […]
روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی و شهر بجنورد | چهارشنبه ۹ تیر ۹۵

استخدام

استخدام کارشناس تغذیه و آشپز آشنا به مبانی طب

استخدام کارشناس تغذیه و آشپز آشنا به مبانی طب
استخدام نیرو جهت پروژه غذای سالم در تهران جهت انجام یک پروژه ی ترویجی، اجرایی و آموزشی در زمینه “غذای سالم” با همکاری تیمی از دانشگاه صنعتی شریف به افراد دارای شرایط ذیل درتهران نیازمنیدم ردیف عنوان شغلی توضیحات ۱  کارشناس تغذیه  کارشناس یا کارشناس ارشد تغذیه افراد دارای مدارک آشپزی در اولویت هستند ۲ […]

استخدام کارشناس تغذیه و آشپز آشنا به مبانی طب

استخدام نیرو جهت پروژه غذای سالم در تهران جهت انجام یک پروژه ی ترویجی، اجرایی و آموزشی در زمینه “غذای سالم” با همکاری تیمی از دانشگاه صنعتی شریف به افراد دارای شرایط ذیل درتهران نیازمنیدم ردیف عنوان شغلی توضیحات ۱  کارشناس تغذیه  کارشناس یا کارشناس ارشد تغذیه افراد دارای مدارک آشپزی در اولویت هستند ۲ […]
استخدام کارشناس تغذیه و آشپز آشنا به مبانی طب

استخدامی